Algemene Voorwaarden

Reserveren en afhandeling boekingen van H&W Reizen

U kunt telefonisch of via onze website uw reis reserveren. 

 

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Op onze website vindt u de meest actuele prijzen met bijkomende kosten. De persoon die de reservering maakt beschouwen wij als opdrachtgever. Hij/ zij is verantwoordelijk voor de gehele betaling en voor het correct doorgeven van alle gegevens omtrent zichzelf en de medereizigers die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij berekenen € 20,00boekingskosten per persoon. Na reservering ontvangt u schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk de bevestiging van de definitieve boeking, tevens factuur. Conform onze voorwaarden is herroepinsplicht dan ook niet van toepassing op de door u gemaakte reservering . Reserveringen en alle mededelingen daaromtrent die per email binnen komen na kantoortijd worden de eerstvolgende werkdag behandeld als was ook de ontvangst op deze werkdag. Voor al uw reserveringen geldt dat u ons en de NBB toestemming geeft om gebruik te maken van uw lidmaatschapsgegevens zoals bekend bij de NBB t.b.v. de uitslag van de bridgedrives.

 

Aanbetaling

Bij buitenlandse bestemmingen is de aanbetaling 35% van de reissom met een minimum van € 50 per persoon. Bij het boeken van cruises en losse segmenten wordt hiervan afgeweken. 

In geval van eigen-vervoerreizen naar hotels bedraagt de aanbetaling 20% van de reissom met een minimum van € 50 per persoon. De aanbetaling dient p.o. te geschieden. Te late betaling kan annulering tot gevolg hebben en zal conform de voorwaarden worden behandeld.

 

Restantbetaling

Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de vertrekdag bijgeschreven zijn op onze bank- of girorekening. Te late betaling kan annulering tot gevolg hebben en zal conform de voorwaarden worden behandeld.

 

Betaling dient te geschieden via internetbankieren o.v.v. factuurnummer en datum van aankomst. Indien u geen gebruik maakt van internetbankieren, gebruik dan onze acceptgirokaarten. Houdt er rekening mee dat de verwerking hiervan 10 tot 17 dagen duurt. Het niet of niet tijdig ontvangen van bovengenoemde acceptgirokaarten ontslaat u niet van tijdige betalingsverplichtingen.

 

Tenaamstelling reispapieren

U dient bij boeking uw naam door te geven, zoals deze ook in uw paspoort vermeld staat. Voor dames is dit veelal de meisjesnaam. Vooral bij reizen buiten Nederland is dit van groot belang. Indien u de naamswijziging later doorgeeft worden er altijd wijzigingskosten aan ons, en dus ook aan u, in rekening gebracht. Houdt er ook rekening mee dat indien u ongehuwd bent maar als echtpaar door het leven gaat op een verzekeringspolis (annuleringskosten- en reis-, ongevallen- en bagageverzekering) toch de juiste namen vermeld moeten worden. Anders is deze polis ongeldig.


 

Verzekeringen

De verzekeringen die wij aanbieden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en exclusief poliskosten en assurantiebelasting. Wij werken samen met Global Assistance Allianz. De uitgebreide polisvoorwaarden tarieven vindt u op de website van Global Assistance Allianz. 

 

Annuleringskostenverzekering

Wij zenden met onze reisbevestiging een aanbod voor het afsluiten van de Dubbel-Zeker annuleringsverzekering van Allianz voor het gehele reisgezelschap mee naar de hoofdpersoon. Dit aanbod geld per kamer. Indien uw hiervan gebruik wenst te maken dan dient de betaling hiervoor binnen 7 dagen na boeking aan ons te zijn voldaan. Hierna zullen wij u dit bedrag aan u terugstorten en bent u niet verzekerd. Door het afsluiten van deze verzekering bent u verzekerd voor de kosten van annulering. Deze verzekering dekt de financiële schade die ontstaat indien u uw reis op doktersadvies annuleert of afbreekt tengevolge van ziekte of ongeval. Deze schade kan hoog oplopen en voor een relatief laag bedrag t.o.v. de reissom bent u hiervoor verzekerd. Bij eventuele annulering uwerzijds wegens ziekte heeft u dan alleen maar de pech dat uw vakantie niet doorgaat, u verliest dan tenminste niet een (soms groot) deel van de reissom. Ook krijgt u vergoeding indien u uw vakantie moet afbreken op doktersadvies.

 

Reis-, ongevallen- en bagageverzekering

Door het afsluiten van een reis-, ongevallen- en bagageverzekering bent u zeker dat u bij calamiteiten, zoals bij vervroegd naar huis te moeten gaan wegens een levensbedreigende ziekte van u of van familie in de 1e of 2e graad, geen extra kosten hoeft te maken. Contant geld en cheques zijn hierbij niet meeverzekerd. De afgesloten reisverzekering dient betaald te worden gelijktijdig met het restantbedrag. Indien u via ons een reisverzekering heeft afgesloten met combinatie B, bent u ook voor ALLE ziektekosten verzekerd en heeft u geen eigen risico zoals bij de meeste ziektekostenverzekeringen.


Wij raden u ten zeerste aan om een annuleringskosten- en een reisverzekering af te sluiten.

 

Annulerings- en wijzigingskosten

Bij annulering en/of wijziging worden u naast de verschuldigde reserveringskosten, de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 

Vlieg, bus en auto arrangementen

Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling;

bij annulering vanaf de 42ste dag kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;

bij annulering vanaf de 28ste dag kalenderdag (inclusief) tot de 21ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;

bij annulering vanaf de 21ste dag kalenderdag (inclusief) tot de 14de kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;

bij annulering vanaf de 14de dag kalenderdag (inclusief) tot de 5de kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;

bij annulering vanaf de 5de dag kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;

bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

 

Afwijkende arrangementen:

Bij annulering of wijziging van afwijkende arrangementen zijn de kosten 100% per segment. 

 

Deelannulering

Indien een reiziger uit een gezelschap, zijn aandeel annuleerd dan zijn de percentages van toepassing zoals beschreven onder vlieg- en auto arrangementen. De 2 persoonskamer wordt dan geannuleerd en er wordt geïnformeerd naar de beschikbaarheid van een 1 persoonskamer. De meerkosten voor het boeken van een 1persoonskamer worden in rekening gebracht aan degene die niet annuleert . 

 

Wijziging van reis en/of data wordt altijd als annulering behandeld conform de hierboven genoemde voorwaarden.

 

Verzorging  Vliegreizen, Cruises en Busreizen

Bij vliegvakanties is inbegrepen de vlucht, transfer (tenzij anders is aangegeven) en overnachting o.b.v. Logies, Logies met ontbijt, Halfpension of All Inclusive (dit wordt bij het arrangement beschreven). Bij segmentboekingen is de transfer niet inbegrepen. Cruise arrangementen worden aangeboden zonder aanreizend vervoer. Bij de bus- en Cruisereizen vindt u, de beschrijving van het dagprogramma en de verzorging, bij het arrangement. Tevens dient u ermee rekening tehouden, dat het bridgen veelal ondergeschikt is aan het bus- of cruiseprogramma.

 

Aan boord van het vliegtuig zijn geen maaltijden of drankjes inbegrepen. Vaak bestaat er wel de mogelijkheid om koude en eventueel warme snacks en dranken te kopen.

 

Toeristen belasting, fooien, excursie's en extra's

Speciale wensen zoals upgraden van de kamer, boeken van excursie, fooien etc zijn niet inbegrepen bij de reissom. Deze dienen ter plaatse te worden voldaan.

 

Vluchtschema

Het juiste vluchtschema staat vermeld op uw reispapieren die u ca. 5 dagen voor vertrek in uw bezit heeft. Voor die tijd kunnen wij u geen enkele informatie geven over de juiste vertrektijd. Het kan voorkomen dat het vluchtschema ongunstig is.

 

Thuisblijvers

Wij vragen u bij boeking om een telefoonnummer van een thuisblijver door te geven. Verder is het van belang dat u een thuisblijvers uw vakantieadres, vluchtschema en ons telefoonnummer doorgeeft. Deze staan vermeld op uw reispapieren in deze brochure en op uw bevestiging.

 

Reisdagen

De geboekte reis wordt in hele dagen aangegeven. Uw reis kan bijvoorbeeld op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met een terugreis om 5.00 uur. Bij vliegreizen zijn op de laatste dag lunch en diner nooit inbegrepen en dient u uw accommodatie vóór 11.00 uur verlaten te hebben.


Uw reisdocument

Uw Nederlands paspoort dient geldig te zijn. Voor een aantal landen wordt een paspoort verlangd dat nog 3 tot 8 maanden na thuiskomst geldig is. Soms is ook een visum vereist. In Europa kunt u in vrijwel alle landen met een Nederlandse identiteitskaart terecht. Bij de reisbeschrijving is zo veel mogelijk aangegeven over welke reisdocumenten u dient te beschikken. Na boeking bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste (geldige) reisdocumenten, benodigde aanvullende informatie en om te checken of deze ook bij vertrek van de reis nog actueel is. Buitenlandse partners van Nederlandse reizigers hebben soms een visum nodig. Bij het bezit van een niet-Nederlandse of meervoudige nationaliteit bent u zelf verantwoordelijk voor de vereiste reisdocumenten. U kunt hierover contact op nemen met uw ambassade of die van het ontvangende en/of transit land.

 

Bridge in het buitenland

U kunt in principe op alle reizen elke dag, behalve de reisdagen, deelnemen aan bridgedrives. Deze vinden bijna altijd ‘s avonds plaats na het diner. In het buitenland krijgt u nooit koffie aan het begin of een borrelhapje tijdens de drives. Bij Cruises en Busreizen is het bridge programma ondergeschikt aan het dag-programma. De drives staan onder leiding van een Nederlandse gediplomeerde wedstrijdleider en worden met een computer uitgerekend (tenzij anders aangegeven), zodat u verzekerd kunt zijn van een snelle en foutloze uitslag. Indien u een avond niet meespeelt, dient u zich tijdig af te melden. U blijft dan kansen houden op eindprijzen en meester-punten. Wij houden voor de ladderwedstrijd het officiële N.B.B. wedstrijdreglement aan.

 

Minimum aantal bridgers

Te weinig deelname aan een buitenlandse reis (minder dan 16 deelnemers) Kan als gevolg hebben dat deze reis uiterlijk 14 dagen voor vertrek geannuleerd wordt.

 

Geen bridge spelende deelnemers

Deelname door niet bridgers is mogelijk. Niet bridgers moeten bij boeking opgegeven worden. Op uw bevestiging vermelden wij 1 of 2 pers. spelen geen bridge. Indien uw bevestiging dit niet vermeldt en uw partner speelt géén bridge dan garanderen wij géén bridge-partner.

 

Deelnemers zonder bridge-partner

Indien u zich zonder een partner aanmeldt, garanderen wij altijd een partner. Omtrent speelsterkte en systeem van die partner kunnen wij u vooraf géén inlichtingen verstrekken. Ter plaatse worden alle spelers zonder partner aan elkaar voorgesteld.

 

Huisdieren

Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

 

Accommodatie faciliteiten

Bij de accommodaties staan faciliteiten beschreven zoals sportfaciliteiten, sauna, ligbedden, parasols, etc. Sommige van deze faciliteiten zijn gratis. Wanneer dat niet vermeld staat betekent dit, dat op moment van publicatie van deze gids niet bekend was of de faciliteiten gratis óf tegen betaling ter beschikking staan. In het vroege voorjaar of late najaar kan het voorkomen dat niet alle faciliteiten geopend zijn (b.v. de buitenbar) en reparatie aan de technische installaties duurt vaak langer dan u gewend bent.Energie is duur in het buitenland en daardoor is men zeer energiebewust. Vaak heeft de overheid een aantal energiebesparende maatregelen afgekondigd. Zo is het mogelijk dat de airconditioning alleen op bepaalde uren of bij bepaalde temperaturen mag werken. Ook kan de watertoevoer soms voor enige uren afgesloten worden of valt de elektriciteit uit.

 

Preferenties: 

Speciale wensen ten aanzien van uw kamer worden altijd op uw bevestiging vermeld en aan de reisorganisatie en hotel doorgegeven. De vermelding van uw voorkeur is nooit een garantie dat deze ook wordt uitgevoerd, want of uw voorkeur gerealiseerd wordt, hangt af van de betreffende accommodatie-verschaffer.

 

Gezondheid

Indien u onder regelmatige doktersbehandeling staat, adviseren wij u dringend een verklaring van uw arts mee te nemen (bij voorkeur in het Latijn) en een medisch-paspoort. Stop de benodigde medicijnen in uw handbagage en zorg voor een kopie-recept of een verklaring van uw huisarts of apotheek. Voor geldende adviezen, respectievelijk voorschriften op het gebied van de gezondheid in uw vakantiebestemming verwijzen wij u naar uw huisarts of de GGD.
Wilt u meer informatie over uw vakantiebestemming, dan raden wij u aan om ruim voor uw vertrek contact op te nemen met de GGD. Bijvoorbeeld het Vaccinatiebureau voor de Tropen: 020-5663800 of het Havenziekenhuis in Rotterdam: 0900-5034090.

 

Rookbeleid

U dient er rekening mee te houden dat er tijdens onze bridgereizen een algeheel rookverbod geldt in de hotelkamer, openbare ruimtes, horeca en verder, daar waar het hotel dit aangeeft. Dit geldt voor het roken van alle vormen van tabak en het roken van de e-sigaret.

 

Onvolkomenheden

Indien u op uw vakantiebestemming een fout of een onvolkomenheid constateert, dan wordt van u verwacht, dat u daar meteen melding van maakt bij de verstrekker van de accommodatie en bij de reisleiding. Dat kan vaak ongemak voorkomen. Immers, ter plaatse kan iets opgelost worden, achteraf is er door niemand meer iets aan te veranderen. Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u ons daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen. Alleen dan wordt deze in behandeling genomen.

 

Excursies

Boekt u tijdens uw vakantie een excursie, dan valt de uitvoering hiervan altijd buiten de verantwoordelijkheid van H&W Reizen, DBP b.v. en van de verantwoordelijke touroperator.

 

Voorbehoud

Kennelijke fouten binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en wisselkoersen daar aanleiding toe geven. Tevens kunnen faciliteiten en/of toeslagen wijzigen.

 

 

__________________________