Zijn er meesterpunten te verdienen?


Op iedere reis zijn er meesterpunten te verdienen. In de A groep voor de eerste vier aankomende paren en in de B en ,indien aanwezig, verdere lijnen voor de eerst aankomende drie paren.


Ga terug